دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
Fmenu Not Found
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

بخش اما نت

بخش امانت کتابخانه دانشکده پزشکی فعالیت های ذیل را انجام می دهد:

بخش امانت و مخزن

 پويايي هر كتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب ، مداوم و روز آمد است . به عبارتي ديگر هويت هر كتابخانه نزد كاربران با ارائه خدمات آن شناخته مي شود. تمام فعاليت هاي كتابخانه (گزينش ، فراهم آوري ، سازماندهي و دسترس پذير كردن منايع ) در جهت ارائه خدمات به استفاده كنندگان كتابخانه است و بيشترين تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت كتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ای امكان استفاده از منابع موجود و نيز جستجوي منابع از طريق موضوع ، نويسنده عنوان و ساير مشخصات كتابشناختي به مراجعان ارائه خدمت مي كند. شيوه تنظيم كتابها در ابتدا براساس رده بندي كتابخانه ملی پزشکی آمریکا رده بندي NLMمی باشد . مخزن به صورت نظام قفسه باز طراحي شده. همه كتابها در كتابخانه به استثناء كتابهاي مرجع با در نظر گرفتن قوانين امانت  کتابخانه به امانت داده مي شوند

نمائی از میز امانت 

فعالیت های امانت

مهمترین  وظایف بخش امانت :

1-       امانت وعودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین

2-      جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین و فایل و چک کردن کتب برگشتی در مخزن 

3-     قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقودی

5 -    تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

6-    ا رائه خدمات تمدید کتاب از طریق مراجعه مستقیم وتماس تلفنی

7- ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی در ابتدائ هر ترم تحصیلی 

8- دریافت پیشنهادات و انتقادات مراجعین درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بکارگیری آنها در حد امکان جهت بهبود کیفیت ارائه  خدمات


                نحوه امانت کتاب

دانشجویان می توانند در هر نوبت حداکثر 4 نسخه کتاب به مدت 15  روز و اعضای هیئت علمی هر نوبت حد اکثر 5 پنج نسخه برای مدت سه هفته به امانت بگیرند ،  درصورتیکه  کتابهای متقاضی نداشته باشدبا توجه به موقعیت و نظر کتابدار بخش امانت قابلت تمدید خواهد بود .

 مراجعین به کتابخانه در صورتی که منابع  کتابخانه ایرا که به امانت می گیرند موظف می باشند که در تاریخ  مقرر منابع به امانت گرفته شده  را به کتابخانه عودت نمایند . در غیر این صورت  مشمول پرداخت جریمه تاخیر خواهندگردید که به ازای هر روز تاخیرمبلغ500  ریال برای کتب غیر مرجع و مبلغ   2000  ریال برای منابع مرجع خواهدبود.

 -. اگر به هر دلیلی کتاب یا هر نوع مواد  کتابخانه ای  گم یا ناقص { از قبیل پارگی ، بریدن تصاویر، خش دار شدن یا غیر قابل استفاده نمودنCD شود ،گیرتده موظف است عین آن را تهیه و در اختیار کتابخانه قراردهد.

                                                                                                                    

  پیگیری دیر کرد ها

- رسیدگی به زمان عودت کتابها وتعیین تاخیر کتابهای عودتی ونیز ارسال برگه اخطار دیرکرد برای اعضا از دیگر فعالیت های بخش امانت میباشد. 

-منابع  مرجع که شامل مواد ذکر شده  میباشندبرای بیرون بردن از کتابخانه به امانت داده نمیشوند .{ اطلسها، دایره المعارفها،فرهنگ ها ،سالنامه ها کتابشناسی ها ، کتابهای که فقط یک نسخه از آن درمجموعه وجود دارد،کتب نایاب مجلات،.....}این منابع جهت استفاده در سالن کتابخانه در اختیار مراجعین قرار میگیرد.و تا پایان وقت اداری می بایست به میزامانت عودت داده شود

مسئول بخش امانت کتابخانه (عودت و امانت -بازگرداندن منابع به قفسه ها و ...) بطور کلی کلیه امور میز امانت بر عهده سرکار خانم عشرت ناظری میباشد.

   دانلود فایل : بخش امانت.pdf           حجم فایل 261 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.