کتابخانه قلب تپنده هر مرکز آموزشی پویاست

 

 

 

 

 

کتابخانه دانشکده پزشکی درمهر ماه  سال 1340 همزمان با آغاز فعالیت رسمی دانشکده پزشکی در یک ساختمان استیجاری درخیابان ایرانشهر  آغاز به کار نمود  و در اسفند ماه  سال 1343-1344 در منطقه اوین بعد از  افتتاح ساختمان دانشکده   پزشکی  منتقل  گردید  این  کتابخانه همانند سایردانشکده  های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)بود . وسپس  در سال 1365 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و    در مانی  شهید  بهشتی  قرار  گرفت  این  کتابخانه  در  سال  1380  به ساختمان  فعلی  که در   ( تهران : میدان اوین ، بلوار  دانشجو ، خیابان  کودکیار طبقه دوم دانشکده پزشکی ) قرار دارد.

در عصر «انفجار اطلاعات» دانشگاهها سردمدار پیشرفت وتوسعه تحقیقات وتولید دانش بوده ودرفرهنگ سازی وگسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انسانی دارای اهمیت بسیاری می باشند وهمواره این کتابخانه ها به عنوان ارائه کنندگان اطلاعات سالم و بدور از «آلودگی اطلاعات» مطرح بوده و خواهند بود. کتابخانه های دانشگاهی جزئی از ساختار سازمانی دانشگاه بوده وبه خاطرخدمت به اهداف سازمان موجودیت پیدا کرده است لذا هدف آن باید پیشبرد دانشگاه درجهت ادای وظایفش باشدجون اهمیت این کتابخانه ها روز به روز بیشتر می شودوبه عنوان مرکز گردآوری واشاعه اطلاعات علمی ونیز تامین امکانات تحقیق برای پژوهشگران از اهمیت زیادی برخوردار است وبه قدری در سیستم دانشگاهی تنیده شده که تصویردانشگاه بدون کتابخانه غیرممکن می باشد

                                                                                     کتابخانه دانشکده پزشکی بعنوان یک کتابخانه تخصصی

  که در زمینه علوم پزشکی فعالیت می کند. ارائه خدماتش بیشتر بر پایه رشته های درسی علوم پایه و کیفیت وارزش منابع وگروه های استفاده کننده از این مرکز بعنوان یک پایگاه اطلاعاتی است که مراجعانش را متقاعد نماید که ابن واحدقابل اتکا برای فعالیت های علمیشان است.انتخاب کنند گان در این کتابخانه از هیات آموزشی کارمندان کتابخانه و نیز پیشنهاد های دانشجویان تهیه و تشکیل می شود اما در نهایت انتخاب نهایی منابع  با توجه  به جمیع موضوعات  به عهده کتابدار ارشد  است تهیه بودجه انتخاب کتاب ، و تعیین رئیس کتابخانه  بر عهده رئیس  دانشکده و یا معاونت  پزوهشی دانشکده می باشد.با عنایت به موارد فوق این کتابخانه برای رسیدن به عالی ترین مراتب اهدافی را برای خود ترسیم نموده است که باهمکاری جمیع کارکنان و هدایت ریئس و کتابداران متخصصاین مرکز نهایت همت وتخصص خود را هزینه خواهند نمود.

کتابخانه ها بعنوان حافظان علم و فرهنگ و گنجینه دانش بشری از ارگانهای اساسی و   بسیار مهم هر جامعه ای محسوب  می گردنند که کار عظیم خدمت رسانی   فرهنگی را بعهده دارند در راستای ایفای این نقش مهم  کتابخانه های  دانشگاهی از وسیعترین گروه های خادمان فرهنگی بوده تا آن حد که می توان گفت در هر دانشگاه کتابخانه قلب آن دانشگاه است و به عنوان مرکزی با هدف تامین نیازهای مطالعاتی و فکری و اطلاع رسانی به دانشجویان،اساتید و پرسنل ایجاد شده است و جایگاهی مناسب جهت حفظ آثار مکتوب و غیر مکتوب می باشد که در مسیر ترقی جامعه دانشگاهی گام بر می دارد. اهمیت و اعتبار یک نهاد آموزش عالی بعنوان یکی از ارکان جامعه نوین تا حد زیادی با چگونگی کتابخانه آن سنجیده می شود

.

 

 

برخی از اهداف کتابخانه پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 • کمک به توسعه و اعتلای دانش

 • اعتلای قدرتهای خلاقه وروحی

 • همگام بودن با پیشرفتهای که درزمینه دانش به وجود می آید

 • کمک به برنامه درسی در سطح بسیاروسیع از طریق گردآوری منابع و...

 • کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی تامقطع دکترای حرفه ای و ودر حد امکانات سطوح بالاتر

 • کمک به تحقیقات کادر آموزشی درسطحی عمیق،گسترده و بسیار تخصصی

 • تلاش در جهت جلب همکاری اعضای هیات علمی و آموزشی و دانشجویان با کتابخانه جهت گردآوری منابع وسیع و انتخاب کتاب و منابع کتابخانه ای مناسب و بروز

 • خودآموزی و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی

 • تلاش در جهت شناساندن خدمات قابل ارائه با امکانات موجود به مراجعین به کتابخانه

 • تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع درحد اعلای خود

 • شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی و تهیه امکانات مورد نیاز جهت مطالعه، گزینش و انتخاب منابع مناسب ازمیان منابع منتشر شده

 • ارتقاء کمی و کیفی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی

 • پشتیبانی اهداف آموزشی ، پژوهشی ، و فرهنگی دانشکده از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران

 •   -  بکار گیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن ،و عرضه فعالانه خدمات

 • شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی

 • گرد آوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه ی پزشکی و ارائه خدمات اطلاع رسانی

 • گرد آوری و سازمان دهی مجموعه ای از منابع مرجع وکتابشناختی عمومی و تخصیص

 • -  تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه.

 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اساتید

 • سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی

 • ارائه آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم کاربران  جهت جستجوی اطلاعات و بهره‌گیری هر چه بهتر از منابع و بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

 • ایجاد و روز آمد سازی پایگاهای اطلاعاتی کتب ،مجلات، پایان نامه ها و دیسک های نوری موجود در کتابخانه

 • عضویت -  ثبت نام اعضاء در نرم افزارکتابخانه  جهت امانت، تحویل و بازگرداندن و پی گیری دیرکردها و تحویل منابع

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست