بخش اما نت

بخش  امانت کتابخانه دانشکده پزشکی فعالیت های ذیل را انجام می دهد:

بخش امانت و مخزن

 پویایی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب ، مداوم و روز آمد است . به عبارتی دیگر هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود. تمام فعالیت های کتابخانه (گزینش ، فراهم آوری ، سازماندهی و دسترس پذیر کردن منایع ) در جهت ارائه خدمات به استفاده کنندگان کتابخانه است و بیشترین تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ای امکان استفاده از منابع موجود و نیز جستجوی منابع از طریق موضوع ، نویسنده عنوان و سایر مشخصات کتابشناختی به مراجعان ارائه خدمت می کند. شیوه تنظیم کتابها در ابتدا براساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا رده بندی NLMمی باشد . مخزن به صورت نظام قفسه باز طراحی شده. همه کتابها در کتابخانه به استثناء کتابهای مرجع با در نظر گرفتن قوانین امانت  کتابخانه به امانت داده می شوند

فعالیت های امانت

مهمترین  وظایف بخش امانت :

1-       امانت وعودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین

2-      جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین و فایل و چک کردن کتب برگشتی در مخزن 

3-      قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقودی

5 -     تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

6-     ارائه خدمات تمدید کتاب از طریق مراجعه مستقیم وتماس تلفنی

7-     ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی در ابتدائ هر ترم تحصیلی 

8-     دریافت پیشنهادات و انتقادات مراجعین درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بکارگیری آنها در حد امکان جهت بهبود کیفیت ارائه  خدمات

                نحوه امانت کتاب

دانشجویان می توانند در هر نوبت حداکثر 4 نسخه کتاب به مدت 15  روز و اعضای هیئت علمی هر نوبت حد اکثر 5 پنج نسخه برای مدت سه هفته به امانت بگیرند ،  درصورتیکه  کتابهای متقاضی نداشته باشدبا توجه به موقعیت و نظر کتابدار بخش امانت قابلت تمدید خواهد بود .

 - مراجعین به کتابخانه در صورتی که منابع  کتابخانه ایرا که به امانت می گیرند موظف می باشند که در تاریخ  مقرر منابع به امانت گرفته شده  را به کتابخانه عودت نمایند .

 -. اگر به هر دلیلی کتاب یا هر نوع مواد  کتابخانه ای  گم یا ناقص { از قبیل پارگی ، بریدن تصاویر، خش دار شدن یا غیر قابل استفاده نمودنCD شود ،گیرتده موظف است عین آن را تهیه و در اختیار کتابخانه قراردهد.

                                                                                                                    

  پیگیری دیر کرد ها

- رسیدگی به زمان عودت کتابها وتعیین تاخیر کتابهای عودتی ونیز ارسال برگه اخطار دیرکرد برای اعضا از دیگر فعالیت های بخش امانت میباشد. 

-منابع  مرجع که شامل مواد ذکر شده  میباشندبرای بیرون بردن از کتابخانه به امانت داده نمیشوند .{ اطلسها، دایره المعارفها،فرهنگ ها ،سالنامه ها کتابشناسی ها ، کتابهای که فقط یک نسخه از آن درمجموعه وجود دارد،کتب نایاب مجلات،.....}این منابع جهت استفاده در سالن کتابخانه در اختیار مراجعین قرار میگیرد.و تا پایان وقت اداری می بایست به میزامانت عودت داده شود

مسئول بخش امانت کتابخانه (عودت و امانت -بازگرداندن منابع به قفسه ها و ...) بطور کلی کلیه امور میز امانت بر عهده آقای شهریاری میباشد

 

بخش امانت و مخزن

فعالیت‌های این بخش شامل موارد زیر است.:

1. برنامه امانت منابع. 

 2. زمان‌بندی امانت منابع. در نظام‌های امانت، اعم از دستی یا خودکار .

3. کنترل خروج منابع. مواد کتابخانه به‌طور موقت به مراجعه‌کنندگان امانت‌داده می‌شوند.

4. کنترل ورود منابع. مواد امانت‌داده شده کتابخانه باید در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده شود و وارد مجموعه گردد تا در قفسه قرار گیرد.

5. رزرو منابع کتابخانه.

 6. تعیین جریمه‌های دیرکرد.

 7. امانت منابع غیر کتابی. سیر کار امانت این منابع مشابه امانت کتاب است؛ با این تفاوت که مدت امانت معمولاً کمتر است و مراجعه‌کننده باید از قبل آن‌ها را رزرو کند.

8. تهیه اخطاریه دیرکرد. در نظام‌های امانت اگر مراجعه‌کننده در موعد مقرر، منبع را عودت ندهد، اخطاریه‌ای برای وی صادر می‌گردد. این عمل در نظام‌های رایانه‌ای به‌صورت خودکار و بر اساس سیاست‌های امانت صورت می‌گیرد. در نظام‌های دستی، کارکنان میز امانت به‌صورت دوره‌ای فایل‌ها را بررسی و در صورت لزوم اخطارهای مربوط را صادر می‌کنند.

11. تمدید امانت. استفاده‌کنندگان از کتابخانه ممکن است مایل باشند امانت را برای یک نوبت و یا مدت‌های طولانی‌تر تمدید کنند. بر اساس خط‌مشی‌ها و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده در کتابخانه، بخش امانت می‌تواند تمدیدهای لازم را انجام دهد.

12. تسویه‌حساب و صدور گواهی عدم بدهی

13. قفسه خوانی : رفع مشکلات اطلاعات کتابشناختی، تهیه لیست مفقودی و ارسال برای کتابخانه مرکزی جهت حذف رکورد موردنظر.

14. وجین: حذف کتاب‌های قدیمی و وجین آن‌ها از مجموعه و مشخص کردن آن‌ها پشت برگه شلف و اطلاع به کتابخانه مرکزی و ارسال کتب به آن واحد .

15.صحافی: تهیه لیست کتاب‌ها و مجلات جهت ارسال صحافی و انجام خدمات مربوطه.تهیه لیست تازه‌های کتاب و مجلات موجود در کتابخانه. شرکت در جلسات و همایش‌های مربوط به بخش‌های مختلف کتابخانه

 

.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست