تکریم ارباب رجوع

 

پیامبر اکرم (ص) :بهترین شما برای مردم سودمندترین آنها است به مردم

امام علی (ع) :کوشش برای اصلاح امور مردم از کمال سعادت است.

امام صادق (ع) :اگر کسی از برادر دینی اش در انجام کاری کمک خواست و جهت برآوردن حاجت او با تمام تلاش اقدام نکرد هر آینه به خدا و رسول خدا و مومنین خیانت کرده است.

ما کارکنان چه به عنوان یک فرد مسلمان و چه به عنوان یک کارمند وظیفه داریم در انجام وظایف و تکالیف خود از هیچ اقدامی جهت حل مشکل مردم دریغ نورزیم.

توصیه های ذیل جهت تکریم ارباب رجوع به کلیه کارکنان زحمتکش اعلام می گردد. امید آن داریم که در اجرای طرح فوق که یک وظیفه دینی ، اخلاقی و کاری است موفق باشند :

 

-          رضایت ارباب رجوع ( مشتری ) هدف اصلی سازمان ما است.

-          در انجام وظایف رضایت خداوندی در نظر گرفته شود و هیچ تبعیضی بین ارباب رجوع قائل نشوید.

-          امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط انجام دهید.

-          تا حد امکان فرایند انجام کارها راحتر ، کوتاهتر و شفاف تر کنید.

 

لطفاً خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.

-          جهت ارائه خدمات موثر به ارباب رجوع اطلاع رسانی مناسب انجام دهید.

-          اسناد و مدارک مورد نیاز و شرایط ارائه خدمات را در کنار درب اطاق هایتان نصب کنید.

-          در اوقات اداری در محل کارتان حضور داشته باشید.

-     در هنگام مرخصی و ماموریت اداری حتماً زمان برگشت خود را به همکاران اطلاع دهید تا ارباب رجوع بلا تکلیف و سرگردان نماند.

 

تبسم یک زبان همگانی است که مردم سرتاسر دنیا آن را درک می کنند.

-          خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.

-          کار ارباب رجوع را به تاخیر نیاندازید.

-          اگر کاری نمیتوانید برایش انجام دهید یا در حیطه وظایف شما نیست با متانت و خوشرویی راهنمای اش کنید تا تکلیف خود را بداند.

 

هر سازمان موفقی به ارباب رجوع می اندیشد.

-         مشکل خود را به دوش دیگران نیاندازید.

-         به جای اینکه انرژی خود را صرف شناسایی عاملین مشکل کنید ، مشکل را حل کنید.

-         کار ارباب رجوع را به امروز و فردا نیاندازید.

-         ارباب رجوع را مثل توپ به همدیگر پاس ندهید.

-         همیشه باید باور داشته باشیم که ما فقط و فقط به خاطر ارباب رجوع حقوق می گیریم.

-         باید همیشه به یاد داشته باشیم ارباب رجوع ، رئیس ما است.

-         زمان مشخصی را برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع در نظر بگیرید.

باور ، شاید ارباب رجوع درست می گوید ، به راستی اعجاز می کند.

-         ارتباط ارباب رجوع را با سازمان آسانتر کنید.

-         محلی جهت انتظار ارباب رجوع در نظر بگیرید.

-         به خاطر داشته باشید اکثر انتظارات بی جای ارباب رجوع از عدم اطلاع رسانی صحیح است . سعی کنیم با صبر قانع کنیم.

-     هنر ما در آن است که اگر کار ارباب رجوع طبق ضوابط امکان پذیر نشدراضی کنیم نه اینکه کارش انجام شود ولی ناراضی باشد.

-         مشکلات خانوادگی و اقتصادی خود را بر سر ارباب رجوع تلافی نکنید.

-         وقتی پشت میز می نشینیم خود را طلبکار و ارباب رجوع را بدهکار در نظر نگیریم.

-         همیشه به یاد داشته باشیم رضایت خدا در  رضایت مردم است.

 شکایات ارباب رجوع را به حساب پیشنهادات آنها بگذارید.

 

-          به خاط انجام دادن وظیفه خود به ارباب رجوع منت نگذارید.

-          انتظار و توقع بی جا از ارباب رجوع نداشته باشیم.

-          در محل انتظار امکانات اولیه مثل چای ، آب خنک و تلفن شهری ، روزنامه ...فراهم کنیم.

-          راهنمای ساختمانها ، اطاقها و اسامی کارکنان جهت مشاهده ارباب رجوع درج گردد.

-          جهت ارائه خدمات بهترمیزان رضایت ارباب رجوع در قالب فرمهایی ارزشیابی گردد.

-          همیشه در دسترس ارباب رجوع باشید.

-          خوشرو و متبسم باشید.

در برخورد با ارباب رجوع  ناراحت ، سیاست ، ((سعی ام را می کنم ))اعجاز می کند.

-         از انتقاد ارباب رجوع دلخور نباشیم و باید تشکر کنیم که عیب ما را گوش زد کرده است.

-         در ارائه خدمات بهتر از نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع استفاده کنیم.

          -نظرات ارباب رجوع را در تصمیم سازی موثر بدانیم.

          -ارباب رجوع مزاحم نیست بلکه ارباب ما است.

        - در برخورد به فرهنگ و ارزشهای ارباب رجوع توجه کنیم.

         -خدمت بهتر به نظم و نظافت ما بستگی دارد.

 ارباب رجوع رئیس رئیس است.

        - در هنگام خشم تصمیم نگیریم.

        -           خدا را ناظر و شاهد در اعمال خود بدانیم.

به یاد داشته باشیم که خود ما نیز برای سایر ادارات ارباب رجوع هستیم آنچه را به خود نمی پسندیم به دیگران نیز نپسندیم.

 


×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست