راهنمای ثبت اطلاعات پایان نامه

در نرم افزار آذرخش دانشکده پزشکی

 

 

 

ابتدا وارد نرم افزار شده نوع منبع جهت ورود اطلاعات را انتخاب می کنیم در اینجا پایان نامه را انتخاب کرده وارد مرحله ی بعد می شویم .

در صفحه ی اول ورود اطلاعات ، ابتدا برای واردکردن شماره مدرک حرف پ و شماره ثبت را نوشته همزمان کلیدهایCtrl+Shift+F  را گرفته تا شماره ی ثبت طبق استاندارد نرم افزار در فیلد شماره مدرک وارد شود .

در مرحله بعد وارد فیلد عنوان شده ، عنوان را از روی صفحه عنوان پایان کپی، پیس می کنیم

فیلد بعدی که نام نویسنده یا همان پدیدآور رابه صورت مغلوب(نام خانوادگی، نام) ، نام استاد راهنماو استاد مشاور را بصورت غالب(نام و نام خانوادگی) وارد می کنیم

در همین صفحه اول محل تحصیل، سال تحصیلی،مقطع تحصیلی، رشته ی تحصیلی، چکیده فارسی و لاتین،کلید واژه ها هر کدوم را در فیلد مربوط به خود وارد کرده روی گزینه عملیات رفته ذخیره رکورد را کلیک می کنیم.

برای وارد شدن به صفحه ی دوم می توانیم اطلاعات را save  کرده شماره شناسایی را یادداشت کنیم بعد وارد صفحه ی دوم می شویم

در این صفحه ابتدا فیلد سرشناسه رو طبق گزینه های خواسته شده پر می کنیم لازم به ذکر می باشد برای وارد کردن نقش نمیتوانیم نقش مورد نظر را تایپ کنیم بلکه باید در همان قسمت نقش موس را روبروی کلمه نقش قرار داده روی مثلا پدیدآور کلیک کنیم.

در فیلد شناسه افزوده هم مانند سرشناسه انجام می شود با این تفاوت که اگر استاد راهنما یا استاد مشاور بیش از یک نفر بود باید وارد منوی عملیات در همان قسمت سرشناسه شده فیلد جدیدی اضافه کرده و ثبت اطلاعات اساتید راهنما و مشاور را وارد کنیم

در قسمت بعدی از صفحه ی دوم نام سازمان را از انتخاب جداول ثابت _ سازمان انتخاب نموده روی دانشکده ی پزشکی کلیک می کنیم

 در انتهای صفحه باید منابعی را که پدیدآور از آنها برای پایان نامه جمع آوری کرده وارد می کنیم .و بعد  Save  کرده وارد مرحله ی بعدی می شویم

در این مرحله بعد از ثبت اطلاعات خواسته شده وارد عملیات شده روی گزینه ی نشانه گذاری کلیک کرده تا تمامی آنچه را که وارد کردیم طبق استاندارد نشانه گذاری شود.بعد از آن از همان منوی عملیات گزینه ثبت را انتخاب می کنیم شماره ثبت پایان نامه و محل ذخیره سازی را انتخاب کرده  Save می کنیم

مرحله پایانی ثبت پایان نامه وارد منوی عملیات شده گزینه فهرست منابع را انتخاب می کنیم

فهرست منابع           افزودن منابع        انتخاب متن        انتخاب فایل سیستمی (ماده آرسیوی جدید)

 

 

 

 

 

راهنمای ثبت اطلاعات پایان نامه

در نرم افزار آذرخش دانشکده پزشکی

 

 

ابتدا وارد نرم افزار شده نوع منبع جهت ورود اطلاعات را انتخاب می کنیم در اینجا پایان نامه را انتخاب کرده وارد مرحله ی بعد می شویم .

در صفحه ی اول ورود اطلاعات ، ابتدا برای واردکردن شماره مدرک حرف پ و شماره ثبت را نوشته همزمان کلیدهایCtrl+Shift+F  را گرفته تا شماره ی ثبت طبق استاندارد نرم افزار در فیلد شماره مدرک وارد شود .

در مرحله بعد وارد فیلد عنوان شده ، عنوان را از روی صفحه عنوان پایان کپی، پیس می کنیم

فیلد بعدی که نام نویسنده یا همان پدیدآور رابه صورت مغلوب(نام خانوادگی، نام) ، نام استاد راهنماو استاد مشاور را بصورت غالب(نام و نام خانوادگی) وارد می کنیم

در همین صفحه اول محل تحصیل، سال تحصیلی،مقطع تحصیلی، رشته ی تحصیلی، چکیده فارسی و لاتین،کلید واژه ها هر کدوم را در فیلد مربوط به خود وارد کرده روی گزینه عملیات رفته ذخیره رکورد را کلیک می کنیم.

برای وارد شدن به صفحه ی دوم می توانیم اطلاعات را save  کرده شماره شناسایی را یادداشت کنیم بعد وارد صفحه ی دوم می شویم

در این صفحه ابتدا فیلد سرشناسه رو طبق گزینه های خواسته شده پر می کنیم لازم به ذکر می باشد برای وارد کردن نقش نمیتوانیم نقش مورد نظر را تایپ کنیم بلکه باید در همان قسمت نقش موس را روبروی کلمه نقش قرار داده روی مثلا پدیدآور کلیک کنیم.

در فیلد شناسه افزوده هم مانند سرشناسه انجام می شود با این تفاوت که اگر استاد راهنما یا استاد مشاور بیش از یک نفر بود باید وارد منوی عملیات در همان قسمت سرشناسه شده فیلد جدیدی اضافه کرده و ثبت اطلاعات اساتید راهنما و مشاور را وارد کنیم

در قسمت بعدی از صفحه ی دوم نام سازمان را از انتخاب جداول ثابت _ سازمان انتخاب نموده روی دانشکده ی پزشکی کلیک می کنیم

 در انتهای صفحه باید منابعی را که پدیدآور از آنها برای پایان نامه جمع آوری کرده وارد می کنیم .و بعد  Save  کرده وارد مرحله ی بعدی می شویم

در این مرحله بعد از ثبت اطلاعات خواسته شده وارد عملیات شده روی گزینه ی نشانه گذاری کلیک کرده تا تمامی آنچه را که وارد کردیم طبق استاندارد نشانه گذاری شود.بعد از آن از همان منوی عملیات گزینه ثبت را انتخاب می کنیم شماره ثبت پایان نامه و محل ذخیره سازی را انتخاب کرده  Save می کنیم

مرحله پایانی ثبت پایان نامه وارد منوی عملیات شده گزینه فهرست منابع را انتخاب می کنیم

فهرست منابع           افزودن منابع        انتخاب متن        انتخاب فایل سیستمی (ماده آرشیوی جدید)

 

 ×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست