راهنمای ثبت نام در کتابخانه دانشکده پزشکی

 راهنمای ثبت پایانامه در آذرخش

پمفلت امانت

با کلیک بر روی هر کدام از نام پایگاه های زیر فایل آموزشی چگونگی جستجوی مقالات رادریافت نمائید

عنوانهای مقالات
Clinical Key
drfattathidavari
Introducing_OvidSP.pdf
EndNote
endnotex5
 internet1390
medicalliteraturesearch1390
MedlinePlus
NewProquest
pubmedAdv
 PubMedbasic
SCOPUS new
ScienceDDirect
SDFarsi
 springerlink
uptodate
vancouver11
WebPlus+Hub+Scirus
website_evaluation
 openaccessnew
Primal Pictures

 

راهنما ها برای دسترسی به راهنما ها بر روی لینک داده شده کلیک نمائید

 

راهنمای جستجوی پایان نامه های کتابخانه

راهنمای دسترسی به منابع آنلاین از خارج دانشگاه VPN

راهنمای جستجوی مجلات نمایه شده در ISI و مشاهده IF مجلات

راهنمای جستجوی مجلات نمایه شده در Pubmed

راهنمای آموزش جستجو در clinical key

راهنمای ثبت نام در google scholar citation

راهنمای نرم افزار Endnote

راهنمای جستجو در پایگاه Pubmed

راهنمای جستجو در پایگاه Scopus

شاخص H چیست؟

نحوه محاسبه شاخص H در اسکاپوس

ضریب تاثیر مجله یا IF چیست؟

نحوه جستجو در  Primal Picture

نحوه ثبت نام در Pubmed و ذخیره کردن جستجوها

 

Access

URL Address

Name

NO

www.bmj.com

BMJ

NO

bestpractice.bmj.com

BMJ Best Practice

NO

learning.bmj.com

BMJ
Learning


No

journals.bmj.com

BMJ
Journals

NO

www.clinicalkey.com

ClinicalKey

NO

www.clinicalkey.com

ClinicalKey Guidelines

NO

www.clinicalkey.com

ClinicalKey Multimedia

NO

www.clinicalkey.com

ClinicalKey Books

NO

www.clinicalkey.com/nursing

ClinicalKey
for Nursing

NO

www.thecochranelibrary.com

Cochrane Library

NO

www.embase.com

Embase

NO

ESI

Essential Science
Indicators
(ESI)

free

scholar.google.com

Google Scholar

Yes

ISI

ISI Web of Science

Yes

JCR

Journal Citation Reports
(JCR)

NO

gateway.ovid.com

Ovid

NO

ovidsp.tx.ovid.com

Ovid Multimedia

NO

gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid Books

NO

gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid 
Evidence Based Medicine Review 

NO

www.anatomy.tv

Primal Pictures

Yes

search.proquest.com/index

Proquest

Free

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Pubmed

Yes

www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Yes

www.sciencedirect.com

ScienceDirect Books

NO

www.scopus.com

Scopus

Yes

ink.springer.com

Springer

NO

ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich Web

Yes

UpToDate

UpToDate

NO

onlinelibrary.wiley.com

Wiley

NO

onlinelibrary.wiley.com

Wiley
Books

       

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست