برخی از چشم انداز کتابخانه پزشکی به شرح ذیل می باشد:

1.کمک به توسعه و اعتلای دانش

2.اعتلای قدرتهای خلاقه وروحی

3.همگام بودن با پیشرفتهای که درزمینه دانش به وجود می آید

4.کمک به برنامه درسی در سطح بسیاروسیع از طریق گردآوری منابع و...

5.کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی تامقطع دکترای حرفه ای و ودر حد امکانات سطوح بالاتر

6.کمک به تحقیقات کادر آموزشی درسطحی عمیق،گسترده و بسیار تخصصی

7.تلاش در جهت جلب همکاری اعضای هیات علمی و آموزشی و دانشجویان با کتابخانه جهت گردآوری منابع وسیع و انتخاب کتاب و منابع کتابخانه ای مناسب و بروز

8.خودآموزی و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی

9.تلاش در جهت شناساندن خدمات قابل ارائه با امکانات موجود به مراجعین به کتابخانه

10. تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع درحد اعلای خود

 

 

رسالت کتابخانه دانشکده پزشکی شهید بهشتی

از آنجا که تحقیق رسالت دانشگاه است و کتابخانه ابزار تحقیق و هیچ دانشگاهی بدون داشتن کتابخانه ای قوی و غنی نمی تواندبه رسالتش جامع عمل

بپوشاند.کتابخانه دانشکده نیز به منزله بخشی جدایی نا پذیر و فرهنگی از این قاعده مستثنی نمی باشد.

 

 • فراهم آوری کتاب و سایر منابع کتابخانه ای که برای انجام دادن فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه مورد نیازاست.

 • فراهم آوردن شرایط و امکانات مکانی مناسب برای مطالعه و پژوهش .

 • تهیه کتب و مقالات خارج از دسترس مراجعان از طریق امانت بین کتابخانه ای یا اتصال به شبکه های اطلاع رسانی داخلی و بین اللملی.

 • گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی.

 • انجام خدمات فنی و سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.

 • راهنمایی و آموزش مراجعان در چگونگی استفاده از کتابخانه.

 • فراهم آوردن امکانات امانت مواد به مراجعان و تدارک خدمات مرجع.

 • کامپیوتری کردن خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود.

 • نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده

 • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آنها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران

 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران

 • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی

 • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود

 • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه فعالیت های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی

 • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی

 • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت های کتابخانه

 • ارزیابی دوره ای فعالیت های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه سازی منابع و خدمات

.
اهداف کتابخانه

 • شناسایی نیازهای اطلاعاتی  اساتید، دانشجویان و کارکنان

 • فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان

 • راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

 • اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه

 • رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه، جستجو در پایگاه اطلاعاتی -خدمات امانت منابع به اعضای کتابخانه بر اساس آئین نامه موجود

 • ایجاد کتابخانه استاندارد با فناوری روز

 • بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود

 • بهبود و توسعه تجهیزات واستفاده از تجهیزات استاندارد به جای تجهیزات فرسوده و افزایش کتاب در کتابخانه و وارتقای سطح مشارکتهای کاربران

 •  فهرست نویسى و آماده سازى و طبقه بندى کتب براى کتابخانه بر اساس استاندارد جهانی و رده بندی NLM

عمده اهداف کتابخانه دانشکده پزشکی

 

1) پاسخگویی به نیازهای آموزشی برخاسته از برنامه‌های درسی و یا مطالعات عمومی دانشجویان؛

2) حمایت اطلاعاتی از اعضای هیئت علمی برای به‌روزکردن منابع درسی و اجرای فعال‌تر نقش آموزشی آنها؛

 3) فراهم کردن منابع اطلاعاتی لازم جهت پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده.

 

 

رسالت_کتابخانه_دانشکده_پزشکی_شهید_بهشتی.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست