ساعات کار کتابخانه

شنبه تا چهار شنبه از 8صبح الی 18 عصر

 

قوانین و مقررات کتابخانه

 

 

بروشور تهیه شده برای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه دانشکده پزشکی

خدمات کتابخانه

عضویت در کتابخانه
۱دانشجویان دانشکده با شماره دانشجویی میتوانند عضو کتابخانه شوند.
۲استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه میباشد.
تبصره :کارکنان دانشگاه ها و ادارات زیر مجموعه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی معتبر میتوانند کتاب امانت بگیرند.

امانت
    مدت زمان امانت کتاب 15روز می باشد و دانشجویان میتوانند تا چهار جلد کتاب امانت بگیرند
.
تبصره ۱: مدت زمان امانت کتب پرمتقاضی و تعداد کتب امانتی با صلاح دید مسئول کتابخانه قابل تغییر میباشد.
تبصره ۲: در رابطه با امانت دهی کتاب به کارکنان دستگاه ها و ادارات زیر مجموعه علوم پزشکی زنجان در صورت محدودیت منابع کتابخانه اولویت امانت دهی با دانشجویان میباشد.

منابع زیر امانت داده نمیشوند:
کتابهای مرجع
نشریات ادواری
 کتابهای رزرو شده
درقبال منابع امانت گرفته شده تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو میباشد و امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و درصورت مشاهده هرگونه عیب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه میباشد
.

تمدید
کتب با تعداد نسخ بالا وکتب عمومی تا
۳بار قابل تمدید میباشد.
تبصره۱: مدت زمان تمدید برای این کتب 15روز میباشد.
تبصره۲: تمدید کتاب هایی که درکتابخانه تعداد نسخ آن کم است یا وجود ندارد تا سایرین ازآن استفاده کنند امکان پذیرنیست.
برای تمدید کتب (درسی وتخصصی) به همراه داشتن کتاب الزامی است.


جبران خسارت
           
۱چنانچه امانت گیرنده کتاب امانت گرفته شده را گم کرده موظف به تهیه وتحویل اصل آن حداکثرتا ظرف ۱ماه میباشد
           
۲چنانچه امانت گیرنده کتاب را مورد خدشه قرار دهد میبایست کتاب نو خریداری کرده و جایگزین کند.
رعایت نظم کتابخانه
به منظور استفاده هرچه بیشترازمحیط  آرام کتابخانه وحفظ و حراست اموال آن استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیرمی باشند
:

  •  رعایت سکوت مطلق درمحیط کتابخانه
  • ممنوعیت صحبت با صدای بلند با گوشی همراه
  • رعایت اصول وشعائر اسلامی الزامی است

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست